Bersungguh Sungguh Dalam Mengejar Dunia Namun Lalai Dengan Akhirat

Berkata Yahya bin Mu’adz rahimahullah :

“Wahai manusia… Engkau mencari dunia dalam keadaan engkau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan engkau mencari akhirat dalam keadaan seperti orang yang tidak membutuhkannya (malas-malasan).

Padahal dunia sudah mencukupimu walaupun engkau tidak mencarinya. Sedangkan akhirat hanya didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka pahamilah keadaanmu”

Ad-Dunya Zhillun Zail, hal.31