Orang Yang Menghamburkan Harta

Mujahid ibn Jabr rahimahullah berkata:

لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحقّ لم يكن مبذّرا، ولو أنفق مدّا في غير حقّ كان مبذّرا.

“Seandainya seseorang membelanjakan hartanya semuanya di (jalan) kebenaran (maka) tidaklah termasuk orang yang menghamburkan harta, dan seandainya ia membelanjakan hartanya–(walaupun) sebanyak dua genggam (satu mud)–pada selain (jalan) kebenaran (maka) ia (termasuk) orang yang menghamburkan harta.”

[Sumber: Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3, hlm. 39]